KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

A közösségi szolgálat területei:

egészségügyi,
szociális és jótékonysági,
oktatási,
kulturális és közösségi,
környezet- és természetvédelemi,
katasztrófavédelmi,
közös sport- és szabadidős tevékenység óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel.
A tanulót fogadó intézménynek az első pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a második pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

Fogadó szervezet lehet:

a/ a helyi önkormányzat az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
b/ a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
c/ a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
d/ a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
e/ a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
f/ magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
      f/a - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
      f/b - egészségügyi szolgáltató,
      f/c - közoktatási intézmény,
      f/d - felsőoktatási intézmény,
      f/e - muzeális intézmény,
      f/f - nyilvános könyvtár,
      f/g - közlevéltár,
      f/h - nyilvános magánlevéltár,
      f/i - közművelődési intézmény
g/ a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója.

JELENTKEZÉS MENETE

HA MAGÁNÚTON SZERZETT ÖNKÉNTES MUNKÁRA JELENTKEZEL:

Megállapodási szerződést kell kötni a fogadó szervezettel.
A kitöltött jelentkezési lapot add le osztályfőnöködnek.
Az általad egyeztetett időpontban mehetsz dolgozni.
Azon fogadó szervezetek listája, akikkel a magánúton szerzett munka esetében sem kell új szerződést kötni, itt található.

HA ISKOLÁN KERESZTÜL SZERETNÉL JELENTKEZNI AZ ÁLLANDÓ MUNKALEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEK VALAMELYIKÉHEZ:

A kitöltött jelentkezési lapot add le osztályfőnöködnek, aki rövid időn belül tájékoztat arról, hogy mikor tud a szervezet fogadni.
Azon szervezetek listája, akikhez az iskolán keresztül tudsz jelentkezni, itt található.
Jelentkezési lap itt található.

NAPLÓ VEZETÉSE

Az iskolától kapott közösségi szolgálati naplóban vezetni kell, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet végeztél. A bejegyzéseket a fogadó szervezet képviselője aláírással igazolja.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc értendő.
A helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat tanítási napokon legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE


Nyomtasd ki két példányban a megállapodási szerződést!
Vidd el mindkét példányt a fogadó szervezethez! A fogadó szervezet kitölti, lepecsételi és aláírja.
Hozd el az iskolába a kitöltött példányokat!
Add le a titkárságon mindkét példányt! Az igazgató-helyettes aláírása után egyik példányt visszakapod.
Az egyik eredetit vidd vissza a fogadó szervezethez, a másikat megőrizzük mi az iskolában!
Megállapodási szerződés (az iskola adataival kitöltve) itt található.
Az iskola csak a fogadó szervezettel aláíratott és lepecsételt szerződéseket írja alá!

AZ ISKOLÁBAN VÉGEZHETŐ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK


Részvétel rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.
Az iskola épületének, udvarának rendben tartásához kapcsolódó tevékenység.
Általános iskolás diákok korrepetálása.
Segítség napközis csoportoknak szervezett szabadidős foglalkozások lebonyolításában.