E-ÜGYINTÉZÉS ISMERTETÉSE

Iskolánkban bevezetésre került a Köznevelés Elektronikus Ügyintézési Rendszere (e-Ügyintézés), melyet a KRÉTA elektronikus naplóba internet böngészőn keresztül belépve érhetnek el. Az e-Ügyintézés rendszere ebben a tanévben teszt üzemmódban működik. A KRÉTA napló mobil applikációja ezt a lehetőséget nem tartalmazza.

Ennek következtében intézményünknél eltérő a KRÉTA elektronikus napló tanulói és szülői felülete.

A tanulói felület elérése továbbra is a szeptemberben kiadott módon történik.

A szülői felület eléréséhez a gondviselői hozzáféréseket a rendszer 2018. október 26-án kiküldte a gondviselők által megadott e-mail címre. Ezekkel az adatokkal belépve, a KRÉTA napló szülői felületén megtalálható az e-Ügyintézés menüpont is.

AZ E-ÜGYINTÉZÉS RENDSZERÉN KERESZTÜL ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐK AZ ALÁBBI ÜGYEK

Kiiratkoztatás a köznevelésből,
Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

A rendszer használatához szükséges útmutatók az alábbi oldalakon érhetők el:
Videók: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760413
Felhasználói Kézikönyv gondviselők részére: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

Az e-Ügyintézés felület hibás működésével kapcsolatos észrevételeket kérjük, jelezzék az iskola e-mail címén
( bp16tancsics@gmail.com ).

Köszönjük az együttműködést!
Az iskola vezetősége