EGYHÁZAK TÁJÉKOZTATÓJA

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Személyes ajánlás - A Bibliaismeret oktató nem dogmákat tanít, hanem a gyermekek életére, helyzetére, feladatára fókuszál a bibliai történetek bemutatása során. Isten és a szülők előtti felelősséggel, szeretettel végzi munkáját, igaz és tiszta gondolkodásban, lelki-szellemi fejlődésben eszköz lehet. Válasszák bizalommal a Baptista Bibliaismeretet a leendő elsősök, és bármely évfolyamon tanulók szülei!
Bemutatkozó videó

Az egyház plakátja - Plakát
Az egyház tájékozatója - Tájékoztató

EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG

Az egyház tájékoztatója - Zsidó hittan

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Az egyház szórólapja - Digitális szórólap
A gyülekezeti hitoktatásról szóló tájékoztatás - Evangélikus hit- és erkölcstanoktatás

Az evangélikus hitoktatásért felelős személy, akit bátran kereshetnek a szülők és az intézmény tanárai is bármilyen kérdéssel -
A Rákösszentmihály-Sashalmi Egyházközség területén:
Börönte Márta lelkész   +361 405 4877;   gyertyafenyecske@gmail.com
A Cinkotai Evangélikus Egyházközség területén:
Vető István lelkész   +3620 3177 884;   cinkota.evangelikus@gmail.com

HIT GYÜLEKEZETE

Az egyház YouTube csatornája - Bemutatkozó videók
Az egyház Facebook oldala - Facebook
Az egyház Instagram oldala - Instagram
Az egyház honlapja - Hiteserkolcstan.hu
Az egyház tájékoztatója - A Hit Gyülekezete tájékoztatója
Az egyház tanterve - A Hit Gyülekezete tanterve
Szülői nyilatkozat - Szülői nyilatkozat

Képviselő/Hitoktató neve és elérhetősége:
Király Klára    klara.king777@gmail.com

KATOLIKUS EGYHÁZ

Az egyház tájékoztatója - Amit nyújt a katolikus hit- és erkölcstan

Meghívás katolikus hit- és erkölcstanra videó

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Az egyház tájékoztatója - Szülői tájékoztató beiratkozóknak

HITOKTATÓK AZ ISKOLÁNKBAN

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében iskolánk az alábbiakban nyújt tájékoztatást a hit-és erkölcstan oktatást végző egyházi jogi személyekkel kapcsolatban - Hitoktatók