ISKOLÁNKRÓL ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

MOTTÓNK: „EGYENES ÚT AZ ÉRETTSÉGIIG”

Kertvárosi környezetben fekvő, nemrég szinte teljesen felújított iskolánkban nyolc általános, négy, illetve öt gimnáziumi évfolyamon folyik a képzés.
Fő feladatunk a képességek fejlesztése, az alapvető és szükséges ismeretek közvetítése, elsajátíttatása, a gyermekekben meglévő ismeretekre való építkezés életkoruknak megfelelően. Munkánkat a gyermek- illetve partnerközpontúságra való törekvés jellemzi.
Célunk az 1-8. évfolyamon a minőségi képzés, a gimnáziumban a kétszintű érettségire való felkészítés. Kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek, valamint a felsőbb évfolyamokon az informatikaoktatás.
Iskolánk elnyerte az Örökös ÖKO iskola címet, így az eddiginél is fontosabb szerepet kap a környezetvédelem, illetve a környezettudatos magatartásra nevelés.

AZ INTÉZMÉNY SPECIÁLIS KÉPZÉSEI ELSŐ ÉVFOLYAMTÓL

ÉNEK-ZENE, MŰVÉSZETEK SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY

Emelt óraszámban tanulják a gyerekek az ének-zenét, második osztálytól kezdenek furulyázni, harmadiktól tagjai a kórusnak. További zenei tanulmányokat délutánonként az iskolánkkal egy épületben található Rácz Aladár Zeneiskolában folytathatnak a tanulók.
Negyedik osztálytól heti két órában angol vagy német nyelv választható.

ANGOL NYELVI SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY

A mindenki számára nélkülözhetetlen angol nyelvet oktatjuk első osztálytól kezdve heti két órában, negyedik osztálytól heti négy órában. Az oktatás játékos módszerek segítségével történik. A nagyobb diákok számára minden évben angliai tanulmányutat szervezünk.

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY

A tanulók heti hat órában sajátíthatják el a német nyelvet. Ezekben az osztályokban német nemzetiségi táncoktatás is folyik. A meglévő külföldi kapcsolatok lehetővé teszik a német nyelv gyakorlását anyanyelvi környezetben is.

AZ INTÉZMÉNY SZÁMÍTÓGÉPES ELLÁTOTTSÁGA

Teljeskörűen felújított, modern számítógépekkel fölszerelt két szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére. A hálózatra kötött gépeken a gyerekek ellenőrzött körülmények között használhatják az internetet.

KÖNYVTÁR

Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett dvd- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a diákok számára rendszeresen tart könyvtári órákat.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Kölyök-atlétika, úszás, kézilabda, kosárlabda, szabadidős játékok.
Az iskola két tornateremmel, nagy udvarral, sportpályával rendelkezik.
Az alsó tagozatosok órarendi keretben rendszeresen járnak úszni - heti egy alkalommal - az Erzsébet-ligeti uszodába, ami 10 perces sétával megközelíthető. Az uszodában szakképzett oktatók foglalkoznak a gyerekekkel.

EGYÉB PROGRAMOK

Különböző iskolai szakköreink mellett működik: sakk, vívás, Capoeira, tánc, karate...
A gyerekek szervezett keretek között vehetnek részt koncert-, színház- és múzeumlátogatásokon, erdei iskolákban, tanulmányi kirándulásokon, téli-, nyári táborokban.

NAPKÖZI

A tanulók napi egyszeri vagy háromszori étkeztetését biztosítja. A házi feladat elkészítése mellett a délutánokat alkalmanként szervezett, változatos prograramokkal tarkítja.

ÜGYELET

Iskolánkban igénybe vehetô:
reggeli ügyelet (6.30-7.30-ig)
délutáni ügyelet (16.45-17.45-ig)

JÁTSZÓHÁZ

Hogy leendő növendékeink és szüleik megismerkedjenek az iskolával és a tanítókkal, játszóházi foglalkozásokat tartunk: (16.00-17.00-ig)
2019. november 22. péntek
2020. március 20. péntek

NYÍLT NAP

Nyílt tanítási napokat tartunk:
2020. február 26. szerda
2020. március 25. szerda