ISKOLÁNKRÓL ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK FIGYELMÉBE

BEIRAKOZÁS IDŐPONTJA

2023. ÁPRILIS 20-21.

BEMUTATKOZÓ VIDEÓ


MOTTÓNK

„EGYENES ÚT AZ ÉRETTSÉGIIG”

Kertvárosi környezetben fekvő iskolánkban nyolc általános és négy gimnáziumi évfolyamon folyik a képzés.
Fő feladatunk a képességek fejlesztése, az alapvető és szükséges ismeretek közvetítése, elsajátíttatása, a gyermekek ismereteire való építkezés életkoruknak megfelelően. Munkánkat a gyermek-, illetve partnerközpontúságra törekvés jellemzi.
Célunk valamennyi évfolyamon a minőségi képzés, emellett az általános iskolában a középiskolai felvételire, gimnáziumban pedig a kétszintű érettségire való felkészítés. Az oktatásban kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek, valamint a felsőbb évfolyamokon az informatika.
Iskolánk elnyerte az "Örökös Ökoiskola" címet, melynek megfelelően hangsúlyos a környezetvédelem, illetve a környezettudatos magatartásra nevelés.

AZ INTÉZMÉNY SPECIÁLIS KÉPZÉSEI ELSŐ ÉVFOLYAMTÓL

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

Azon gyerekek számára, akiknek még nem alakult ki speciális érdeklődésük.

ÉNEK-ZENE, MŰVÉSZETEK SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY

Ez az osztály emelt óraszámban tanulja az ének-zenét. A gyerekek második osztálytól kezdenek furulyázni, harmadiktól tagjai az iskola kórusának.
További zenei tanulmányokat délutánonként az iskolánkkal egy épületben található Rácz Aladár Zeneiskolában folytathatnak a tanulók.
Az idegen nyelv oktatása a negyedik évfolyamon kezdődik.

ANGOL NYELVI SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY

A mindenki számára nélkülözhetetlen angol nyelvet oktatjuk első osztálytól kezdve heti két órában, negyedik osztálytól heti négy órában. Az oktatás játékos módszerek segítségével történik. A nagyobb diákok számára minden évben angliai tanulmányutat szervezünk.

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY

A tanulók heti öt órában sajátíthatják el a német nyelvet, és heti egy órában német népismeretet tanulnak. A meglévő külföldi kapcsolatok lehetővé teszik a német nyelv gyakorlását anyanyelvi környezetben is.

AZ INTÉZMÉNY SZÁMÍTÓGÉPES ELLÁTOTTSÁGA

Teljeskörűen felújított, modern számítógépekkel fölszerelt két szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére. A hálózatra kötött gépeken a gyerekek ellenőrzött körülmények között használhatják az internetet.

KÖNYVTÁR

Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett dvd- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a diákok számára rendszeresen tart könyvtári órákat.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Az iskola két tornateremmel, felújított sportudvarral, sportpályával, műfüves labdarúgópályával rendelkezik. Az erzsébetligeti uszodában minden diáknak lehetőséget biztosítunk szervezett úszásoktatásban való részvételre.

EGYÉB PROGRAMOK

A különböző iskolai sportszakkörök mellett az igények és a lehetőségek figyelembevételével egyéb választható foglalkozásokat is tartunk (sakk, vívás, capoeira, tánc, karate).
A gyerekek szervezett keretek között vehetnek részt koncert-, színház- és múzeumlátogatásokon, tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolákban, téli, illetve nyári táborokban.

NAPKÖZI

Megújult ebédlőnkben napi egyszeri vagy háromszori étkezésre van lehetőség. A napköziben a délutánokat - a házi feladat elkészítése mellett - alkalmanként változatos programokkal tarkítjuk.

ÜGYELET

Iskolánkban igénybe vehető:
Reggeli ügyelet (7.00-7.30-ig)
A délutáni ügyeletet a napközis foglalkozások után az igények és lehetőségek figyelembe vételével biztosítjuk.

JÁTSZÓHÁZ ÉS NYÍLT NAP

Az idén játszóházi foglalkozást tartunk 2023. március 31-én, pénteken 16.00 – 17.00 óráig.