A TÁNCSICS MIHÁLY JUBILEUMI ALAPÍTVÁNY

1997. január 10-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság iskolánk alapítványát, melynek célja (akkori nevén) a Táncsics Mihály 12 Évfolyamos Iskola támogatása volt. Az alapító Sebesi Péter, egykori diákunk volt.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Az oktató-nevelő munka feltételeinek s minőségének javítása, támogatása.
Az iskola intézményi feltételeinek fejlesztése, javítása, támogatása.
A tehetséggondozás felkarolása, különös tekintettel a nehéz szociális feltételek mellett tanulókra.
A későn érők felzárkóztatásának segítése.
Az iskola tevékenységi körének, hatáskörének kiterjesztése (a kerületi kulturális életébe, annak vérkeringésébe kapcsolása, a kerületi általános művelődési viszonyok segítése, az iskola missziós tevékenysége által).
Kimagasló pedagógiai teljesítmények (diákok, tanáraik ) jutalmazása.
Az alapítvány vagyonának kezelő szerve az öt tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke az iskola igazgatója, tagjai pedagógusok és szülők. Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

A szülői és szponzori felajánlásoknak köszönhetően alapítványunk vagyona fokozatosan gyarapodik, így lehetőségei bővülnek. Évről – évre számtalan iskolai programot, rendezvényt támogat. Ezek közül kiemelkednek a nyári táborok, külföldi kirándulások, a kerületi cserkészek, a szociális hátránnyal küszködő tanulók támogatása. Külön megemlítem a Táncsics Nap támogatását, amelynek során a „Táncsics Mihály Emlékérem” kitüntetések anyagi fedezetét a jubileumi alapítvány biztosítja. A nevelőtestületünk javaslata és a kuratórium döntése értelmében évente kitűntetést kaphat: a legjobb pedagógusunk, a legjobb diákunk és a legjobb nem pedagógus beosztású munkatársunk.

A törvény értelmében az alapítvány 2001-től jogosult az SZJA 1%-os felajánlásának fogadására is.
Ezúton is kérjük, hogy aki alapítványunk célkitűzéseivel egyetért, támogassa azt.

1%

Az SZJA 1%-os felajánlásokat az alapítvány adószámára hivatkozva tehetik meg, mely a következő:
18157286-1-42.

Az egyéb adományokat az alapítvány bankszámlájára utalhatják, vagy az intézményben átvehető postai csekken fizethetik be.
OTP Rt.: 11716008-20151287

Felajánlásaikat előre is köszönjük.
Vámos Tibor
A kuratórium elnöke

ALAPÍTVÁNYI KÖSZÖNET

A Táncsics Mihály Jubileumi Alapítvány ezúton is szeretné kifejezni köszönetét azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával segítették alapítványunkat.

ALAPÍTVÁNYI ELSZÁMOLÁS