Archívum Információk 2020/2021

 • 2021-07-01


Ügyfélfogadás, hivatalos ügyintézés a nyári szünetben a következő napokon lesz elérhető a titkárságon:

* július 14. 9-13 óráig,
* július 28. 9-13 óráig,
* augusztus 11. 9-13 óráig
 • FELSŐ
 • 2021-06-14

Szabó Jázmin, iskolánk 5. B osztályos tanulója világbajnoki első helyezést ért el az IFBB World Fitness Championship bajnokságon, 11 éves korosztályban.
GRATULÁLUNK!
 • ALSÓ
 • 2021-06-11

Iskolánk alsó tagozata csatlakozott a Jerusalema tánckihíváshoz

 • FELSŐ
 • 2021-05-12

A gyermek csapatbajnokságok vasárnapi kardversenyén a KVSE színeiben Kovács Dorka 6.c osztályos tanulónk ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk!

 • 2021-04-30

Kedves Érettségiző Gimnazisták! Kedves Szülők!

Az április 9-én megjelent 167/2021. Kormányrendelet szerint a veszélyhelyzetre tekintettel csak írásbeli vizsgákra (a testnevelés tantárgy kivételével) kerül sor május 3. és május 25. között.
Az így megszervezett vizsga a Kormányrendelet értelmében teljes értékű érettségi vizsgának számít.
Iskolánk a vizsgák megszervezésekor mindent megtesz a vizsgázók biztonsága és egészségének megóvása érdekében.
A vizsgákkal kapcsolatban részletes tájékoztatót küldtünk minden érintettnek e-mailben. Kérjük, hogy a kiküldött levelet olvassák végig, és elektronikus postafiókjukat továbbra is folyamatosan figyeljék.
Az írásbeli vizsgák időpontját a következő táblázat tartalmazza. A vizsgákra a kezdés előtt legalább 30 perccel meg kell érkeznie a vizsgázóknak.
Mindenkinek sikeres vizsgákat kívánunk!
Budapest, 2021.04.28.
Az iskola vezetősége

Vizsgaidőpontok
 • FELSŐ
 • 2021-03-27


Az 5.A készítette prezentáció a Föld órája nemzetközi eseményhez kapcsolódóan.

A Föld órája 2021
 • 2021-02-16
Emberi Erőforrások Minisztere
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16 - 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin, tankerületi központ igazgató nyújt, a 061-795-8181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Észak-Pesti Tankerületi Központ, 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/ÉPTK/T/0002 , valamint a beosztás megnevezését: Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Észak-Pesti Tankerületi Központ és a Budapest XVI.Kerületi Táncsics Mihály Ált.Isk. és Gimn.honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására."

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 • FELSŐ
 • 2021-02-08
 • 2021-01-18
Tájékoztatjuk a kedves szülőket és diákokat, hogy a központi írásbeli felvételi vizsga

2021. január 23-án (szombaton) 10 órakor kezdődik.

Kérjük, hogy a vizsgázók személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal fél órával a vizsga megkezdése előtt jelenjenek meg iskolánkban.
A torlódás elkerülése érdekében legyenek pontosak, a beléptetéskor a járványügyi előírásoknak megfelelően kötelező a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés. A két vizsga közti szünetben a csoportosulás kerülendő, kérjük a felvételiző diákokat, hogy a termet csak indokolt esetben hagyják el!

Szájmaszkot, tollat, ceruzát, vonalzót és körzőt hozzanak magukkal!

Az intézménybe lépéskor diákok segítik a tájékozódást.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szülők és kísérők nem jöhetnek be!

FIGYELEM! A vizsgán semmilyen elektronikus eszköz (mobiltelefon, tablet, zenelejátszó, okosóra, stb.) nem használható! A diákok az esetlegesen magukkal hozott ilyen eszközt kikapcsolt állapotban a táskájukban helyezzék el.
A megírt és kijavított feladatlapok megtekintése:

2021. január 29. (péntek) 08:00 – 16:00, 6-7-8-9. terem

Kedves Szülők és Vizsgázó Diákok!

A megtekintés napján csak az érintett tanuló vagy a szülő léphet az intézménybe. Mindkét esetben fényképes igazolvánnyal kell igazolni a jogosultságot. A vizsgázó/szülő a vizsgadolgozatot laponként lefényképezheti, utána viszont azonnal el kell hagynia a megtekintés helyszínét. (Külön kérésre szkennelt változat is készíthető.) Észrevételüket következő munkanapon írásban, délután négyig adhatják le az iskola portáján. A tanulói észrevétel formanyomtatványa az iskola honlapján elérhető.

QR-kód a nyomtatványhoz
 • 2020-11-10A 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozat értelmében intézményünk gimnáziumi tagozata számára az oktatás november 11-től (szerdától) digitális munkarendben kerül megszervezésre. A 9-12. évfolyamos diákjaink tehát holnaptól nem jönnek iskolába, hanem online formában (a Teams felületén keresztül) tanulnak. Általános iskolás tanulóink továbbra is hagyományos (tantermi) oktatásban részesülnek.
 • GIMI
 • 2020-11-06Az idei tanév sok tekintetben rendhagyó jellege iskolánk végzőseit is érinti: a 12. A és 12. B osztály tanulói kivételesen nem decemberben, hanem már november elején megkapták a gimnáziumi tanulmányok lezárását jelző szalagokat, és a két osztály számára külön-külön, szűk körben megtartott eseménynek ezúttal nem a színház, hanem a zeneiskola díszterme adott otthont. Az igazgatónő beszédét követő tűzés után ugyan nem perdültek táncra az ünnepeltek (még), de megnézték az elmúlt évek közös fotóiból készült osztályvideókat, és meghallgatták osztályfőnökeik biztató, motiváló szavait is. A végzősök ezekkel az útmutatásokkal, a szívük fölé tűzött szalagokkal, a ceremónia zárásaként kapott rózsákkal, valamint az olykor vicces, olykor komoly, de mindenkor megható pillanatok emlékével szívükben indultak haza.
 • 2020-10-26A mai nappal elkezdődött az őszi szünet. Jó pihenést és egészséget kívánunk minden tanulónak! Találkozunk november 2-án!
 • ALSÓ FELSŐ GIMI
 • 2020-10-02
Október első napja a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin kezdeményezésére immár 45 éve a zene világnapja. Ennek alkalmából (Szathmáry Zita tanárnőnek köszönhetően) a diákok csütörtökön egy rövid zenei kvíz részesei lehettek: az osztályok tagjainak tíz, a rádión keresztül lejátszott részletről kellett közösen megállapítaniuk, hogy mely korszak alkotásai (a megadottak – pl. barokk, romantika – közül).

Az abszolút első helyezett egyértelműen a 12. A osztály lett, akik nemcsak a legtöbb pontot érték el, hanem még az egyes részletek szerzőjét és címét is tudták! Mindazonáltal nemcsak ők, hanem minden tagozat első helyezettje jutalomban fog részesülni.

Az alsó tagozat dobogósai:

I. helyezett: 2. B – 9 pont
II. helyezett: 3. A – 8 pont
III. helyezett: 1. C – 6 pont

A felső tagozat dobogósai:

I. helyezett: 5. A és 8. C – 6 pont
II. helyezett: 8. A – 5 pont
III. helyezett: 6. A – 3 pont

A gimnáziumi tagozat dobogósai:

I. helyezett: 12. A – 9,5 pont
II. helyezett: 9. B, 10. B, 11. B – 5 pont
III. helyezett: 9. C, 10. A – 4 pont

Gratulálunk!
 • ALSÓ FELSŐ GIMI
 • 2020-09-30

Tisztelt Szülők!

Október 1-jétől az országos tiszti főorvos által meghatározott 37,8 fokos testhőmérséklettől nem áll módunkban beengedni a tanulókat az iskolába. A Táncsics iskola bejáratánál elhelyezett hőkamera zöld színnel mutatja a normál, egészséges értéket. 37 és 37,8 fok között sárga színnel jelzi, ha valakinek hőemelkedése van, az efölötti értéket piros színnel mutatja. Kérjük a tanuló felnőtt kísérőjét, hogy távozás előtt győzödjön meg gyermeke testhőmérsékletéről. Intézményünk dolgozói sárga vagy piros jelzés esetén ellenőrző mérést végeznek. Amennyiben az ismételt mérés is hőemelkedést mutat (bár 37,8 alatti tartományban van) vegyék fontolóra a gyermek hazavitelét és otthoni megfigyelését.

Gimnáziumi tanulóink reggelente továbbra is a zeneiskola bejáratán keresztül jönnek be az épületbe, testhőmérsékletük mérése az eddig megszokott módon kézi hőmérőkkel történik. Kérünk minden gimnáziumi tanulót, hogy távozáskor már ne a zeneiskola bejáratát használja.

Fokozottan kérünk mindenkit, hogy csak egészséges (betegség tüneteit nem mutató) gyermek jöjjön iskolába.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:

Az iskola vezetősége
 • FELSŐ
 • 2020-09-22

A felső tagozatosok újságcikke:

 • ALSÓ FELSŐ
 • 2020-09-21

A júniusi sportnapot a különleges, tantermen kívüli oktatás idején online szervezte meg a DÖK. Alább láthatóak a tanulók által beküldött "otthoni sportnap" képei.

KÉPVÁLOGATÁS
 • GIMI
 • 2020-09-09

A Táncsics diákjai nyáron sem tétlenkedtek: az augusztus folyamán megrendezett sportversenyeken több tanulónk is szép eredményeket ért el.
Magyarország Junior és Utánpótlás Atlétikai Bajnokságán, valamint a IV. Atlétikai Junior Magyar Liga Döntőn Merényi Panna (11.A) aranyérmes lett 5000 méteren, Mihajlovic Alex (12.B) pedig a harmadik helyet szerezte meg gerelyhajításban.
Magyarország Ifjúsági Atlétikai Bajnokságán Dobi Larina (11.A) 200 méteren és 400 méteren is ezüstérmet nyert, továbbá a 4x400 méteres váltó tagjaként is második helyezést ért el. Ugyanebben a váltóban szerepelt Vajda Virág (11.B), aki emellett 400 méteren negyedik és 400 méter gáton hatodik lett.
Soos Levente (11.A) 400 méter gáton magabiztosan futott 54.49 másodperces új egyéni csúcsot, megszerezve ezzel az ifjúsági országos bajnoki címet. Edzője, Kovács Zoltán így írt erről: „Másfél évvel ezelőtt egy gátas edzésen történt baleset után 3 részbe tört kulcscsont, hosszú műtét és egy 10 cm-es fémdarab betétele után, a félelmeket és kételyeket maga mögött hagyva Soos Levente tanítványom bebizonyította, hogy mindegy, mi történik veled, ha van célod és azért kitartasz, akkor bármit elérhetsz. Erre is tanít a sport: ha elesel, akkor fel kell állnod.”

 • ALSÓ FELSŐ GIMI
 • 2020-09-02

Tegnap (09.01.) a tanévnyitó ünnepség több szempontból is különleges volt: a fokozott járványügyi helyzetre való tekintettel csak az elsősök számára nyitotta meg hagyományos módon a tanévet iskolánk új vezetője, Dr. Zalainé Ótós Ildikó, emellett az iskolarádión keresztül lebonyolított műsor végén az intézményünket 19 évig vezető, de ennél jóval hosszabb ideje (csaknem 30 éve) itt dolgozó Vámos Tibor igazgató úr is búcsút vett a diákságtól. Döntése saját bevallása szerint nem volt egyszerű, de bízunk benne, hogy új munkahelyén is olyan jól megállja majd a helyét, mint nálunk. Iskolánk az ő vezetése alatt formálódott kerületszerte ismert és elismert intézménnyé, nem csoda hát, hogy a kerületi újság legújabb számában is méltató szavakat olvashatunk a távozása kapcsán írt cikkben ( Kerületi újság, 13. oldal ).Az igazgató úr váratlan távozása nemcsak a legfőbb vezetői poszton éreztette a hatását: a vezetőség új tagja az iskolában tizenkettedik éve tanító Darnai István (történelem-magyar szakos tanár) lett.


Az új vezetőség
(Skara László intézményvezető-helyettes, Czifrusné Gregosits Szilvia intézményvezető-helyettes, dr. Zalainé Ótós Ildikó intézményvezető, Darnai István intézményvezető-helyettes)
 • 2020-08-29

Tisztelt Szülők!

Megköszönve segítőkész közreműködésüket, melyet az elmúlt tanévben a digitális munkarendben történő oktatás során tanúsítottak, a továbbiakban is szeretnénk megkérni Önöket a mindenkori érvényes járványügyi szabályok fokozott figyelemmel kísérésére és betartására.

Kérjük, hogy az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogassa. Amennyiben gyermeküknél betegségtüneteket észlelnek, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ)aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról, és értesítsék az iskolát, ha koronavírus gyanúja vagy igazolt fertőzés áll fenn. A gyógyult gyermek csak és kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik iskolába kísérésekor az intézmény épületébe ne jöjjenek be, és kerüljék az intézmény épülete előtti csoportosulást. Az első osztályos tanulókat iskolánk dolgozói fogják segíteni az épületen belül a közlekedésben.

A torlódás elkerülése érdekében gimnáziumi tanulóinkat kérjük, hogy reggelente a zeneiskola bejáratát használják, amely ebből a célból 7:30 és 7:50 között lesz nyitva.

Az intézménybe érkezéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező. Tantermi oktatás során maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Kérjük, hogy az iskola közösségi terein (pl. folyosók, mosdók) mindenki viseljen maszkot.

Kérjük, hogy a gyermekek oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat ne hozzanak az iskolába. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekeiknek tanítsák meg az ún. köhögési etikettet.

Amennyiben az iskolában gyermekükön betegség tüneteit észleljük, haladéktalanul értesítjük Önöket, hogy mielőbb fel tudják venni a kapcsolatot gyermekük háziorvosával.

A tanévkezdéshez minden családnak jó egészséget, diákjainknak jó tanulást kívánunk!

Az iskola vezetősége
 • 2020-08-28

A tanévnyitó időpontja: 2020. szeptember 1. (kedd) 8:00
Megjelenés: iskolai ünneplő öltözékben

Leendő első évfolyamos tanítványainkat és szüleiket – gyermekenként egy főt – az iskola Bökényföldi út felőli (ideiglenes) bejáratánál fogadjuk, köszöntésükre az udvaron kerül sor.
A magasabb évfolyamokon tanulók szüleit kérjük, hogy csak az iskola bejáratáig kísérjék gyermekeiket. A gimnáziumi tagozat tanulói szeptember 1-től 7:30 és 7:50 között a zeneiskola bejáratát használják.
A 2-12. évfolyamos diákok az osztálytermeikbe mennek, a tanévnyitót az iskolarádión keresztül hallgatják meg.
A nap folyamán 4 osztályfőnöki órát tartunk, ezek egyikén kerül sor a tankönyvek kiosztására is. A negyedik óra 11:45-ig tart, ezt követően igény esetén biztosítunk napközis, illetve tanulószobai felügyeletet. Kérjük az általános iskolás tanulók szüleit, írásban jelezzék, ha a délutáni felügyeletet ezen a napon nem igénylik.

A napközben elvárt (a járványhelyzettel összefüggő) magatartásról és a tanév folyamán életbe lépő fokozott egészségügyi előírásokról a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást.

Vezetőség
 • 2020-08-28

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021-es tanévi gyógytestnevelés beiratkozás a vírushelyzet miatt előzetes időpont egyeztetéssel történik.
Ehhez vegyék fel a kapcsolatot a gyógytestnevelőjükkel 2020.08.31-09.04. között!

Umbráthné Nagy Tünde - gyogytestneveles16@gmail.com

Kécza Patricia - gyogytesi16@gmail.com

Budapest, 2020. 08. 28.